80111Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok
100401Elsőleges és másodlagos termelésből származó salak
100402Elsőleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek
120101Vasfém reszelék és esztergaforgács
120103Nemvas fém reszelék és esztergaforgács
120108Halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok
120109Halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok
120110Szintetikus hűtő-kenő olajok
120112Elhasznált viaszok és zsírok
130113Egyéb hidraulika olajok
130205Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
130207Biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok
130208Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok
130307Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok
130309Biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hő-transzmissziós olajok
150101Papír és karton csomagolási hulladékok
150102Műanyag csomagolási hulladékok
150104Fém csomagolási hulladékok
150110Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok
150111Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat
160104Termékként tovább nem használható járművek
160106Termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket
160117Vasfémek
160118Nem-vas fémek
160119Műanyagok
160213Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől
160601Ólomakkumulátorok
160602Nikkel-kadmium elemek
160604Lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)
160605Egyéb elemek és akkumulátorok
170401Vörösréz, bronz, sárgaréz
170402Alumínium
170403Ólom
170404Cink
170405Vas és acél
170407Fémkeverékek
170409Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok
170411Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től
170903Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is)
190102Kazánhamuból eltávolított vas fémek
200101Papír és karton
200121Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
200133Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
200135Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól
200136Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól
200138Fa, amely különbözik a 20 01 37-től
200139Műanyagok
200140Fémek
200301Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is